GreenLab Finland Oy

Myynti- ja toimitusehdot

YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT
1.10.2020

Yleiset ehdot
Nämä Yleiset myynti- ja toimitusehdot koskevat GreenLab Finland Oy:n (jäljempänä ”myyjä”) ja yritys- ja yhteisöasiakkaan (jäljempänä ”asiakas”) välillä käytävää kauppaa Suomessa. Näihin sopimusehtoihin sekä mahdollisiin sopimusta koskeviin riitoihin asiakkaan ja myyjän välillä sovelletaan Suomen lakia. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä ehtoja edellyttäen, etteivät muutokset olennaisesti lisää asiakkaan velvollisuuksia tai ole muuten asiakkaan kannalta kohtuuttomia. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Hinnat
Hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan myyjän hinnaston mukaan. Hinnastohinnat ovat arvonlisäverottomia normaalihintoja. Asiakaskohtaiset hinnoittelut huomioidaan tilausten käsittelyssä ja laskutuksessa. Veroerittely näkyy tilausvahvistuksessa ja laskussa. Asiakaskohtaisesti valmistettavista alumiiniprofiileista ja muista tuotteista lasketaan aina erikseen tarjous. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hinnat ovat voimassa varastossamme olevalle tavaralle. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. Pakkaus- ja toimituskulut lisätään hintaan.

Maksuehto
Maksuehto määräytyy asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Myydyn tavaran omistusoikeus säilyy myyjällä, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Toimitusehto
FCA Muurla (vapaasti rahdinkuljettajalla, Incoterms 2020) tai sopimuksen mukaan

Toimituserä
Varastossamme oleviin tuotteisiin ei sovelleta minimitoimituserää. Asiakaskohtaisesti valmistettavien alumiiniprofiilien ja muiden tuotteiden minimitoimituserä sovitaan asiakkaan kanssa tarjouksen antamisen yhteydessä.

Toimitusaika
Normaali toimitusaika varastossamme oleville tuotteille on kaksi työpäivää, mutta nopeammatkin toimitukset ovat mahdollisia. Asiakaskohtaisesti valmistettavien alumiiniprofiilien, alihankintatuotteiden ja laiteratkaisukokonaisuuksien toimitusaika sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Toimitustapa
Toimitamme tilatut tuotteet yleisimmin käytössä olevien tunnettujen kuljetuspalveluyritysten välityksellä. Asiakas voi myös pyytää käyttämään yrityksensä rahtisopimusta, jolloin lisäämme vain pakkauskulut.
Asiakas voi myös noutaa tilauksensa arkisin klo 8–16 osoitteesta Urheilutie 4, 25130 Muurla. Oma huolitsija ja rahtisopimusnumero tai maininta noudosta on mainittava tilauksen yhteydessä.

Huomautukset
Asiakkaan tulee tehdä viallisista tuotteista kirjallinen huomautus viipymättä tai viimeistään 8 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta ja sovittava myyjän kanssa palautuksesta, palautustavasta ja hyvityksestä. Ensisijaisesti myyjä korjaa, korvaa uusilla tai hyvittää vialliseksi todetut tuotteet. Myyjän virheestä johtuvat palautukset hyvitetään täysimääräisinä. Hyvitys sisältää myös kotimaassa syntyneet rahti- ja pakkauskulut. Myyjä ei korvaa virheestä välillisesti aiheutuneita kustannuksia ja myyjän hyvitys- ja korvausvastuu rajoittuu enintään tavaran arvoon kotimaan toimituskuluineen. Tilaajan virheestä johtuvista palautuksista tulee aina sopia ennakkoon myyjän kanssa. Hyväksytyissä tapauksissa hyvitys on enintään 80 % tavaran alkuperäisestä veloitushinnasta. Pakkaus- ja toimituskuluja ei hyvitetä ja lähettäjä maksaa palautusrahdin.

Kuljetusvauriot
Kuljetusvaurioista ja rikkoontuneista pakkauksista tehtävät huomautukset asiakas merkitsee välittömästi rahtikirjaan ja lähettää kirjallisen ilmoituksen myyjälle viipymättä tai viimeistään kahdeksan päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Myyjä ei hyvitä kuljetuksessa vaurioituneita tavaroita, vaan asiakas hakee niistä korvausta tavaran kuljettaneelta kuljetusliikkeeltä tai kuljetuksen vakuuttaneelta vakuutusyhtiöltä. Myyjä ei hyvitä kuljetusvaurioitunutta tavaraa, eikä vakuuta lähetyksiä, ellei ennen toimitusta ole toisin sovittu.

Tuotetiedot ja toleranssit
Myyjä huolehtii siitä, että tuotteet vastaavat olennaisilta osiltaan tuotteiden sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Profiilien poikkileikkausmittoja ja toimituspituutta koskevat toleranssit ovat standardin SFS-EN 755-9 mukaisia, ellei toisin sovita. Kaikista asiakaskohtaisista alumiiniprofiileista tehdään muottikuvat, jotka hyväksytetään asiakkaalla. Kuvissa näkyy tilattavan alumiiniprofiilin toleranssit. Muotilla valmistetaan asiakkaan tilaama alumiiniprofiilierä, mutta muotin omistaa GreenLab Finland Oy. Muottia käytetään ainoastaan kyseisen asiakkaan tilauksiin, ellei muotin yhteiskäytöstä erikseen kirjallisesti sovita asiakkaan kanssa. Asiakaskohtaisesti valmistettavista alumiiniprofiileista toimitetaan asiakkaalle toimituseräkohtainen materiaalitodistus.

Piirustukset ja immateriaalioikeudet
Emme vastaa asiakkaan ohjeiden tai mallin mukaan valmistettujen profiilien tai muiden tuotteiden mahdollisista immateriaalioikeuksien rikkomuksista.

Tuotteiden varastointi asiakkaan tiloissa
Tuotteet tulee säilyttää kuivassa tilassa kastumisen ja ulkoisten vaurioiden välttämiseksi.

Ylivoimainen este
Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota myyjä ei kohtuudella voi voittaa. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

Muut ehdot
Muilta osin noudatamme toimituksissa Yleisiä sopimusehtoja NL 01, ellei ole toisin sovittu.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram